loader

Bài viết

Voice OTP được sử dụng tương tự như SMS OTP. Người dùng nhận được mã OTP để xác minh giao dịch...

Tìm hiểu nhanh về tổng đài ảo và những lợi ích của tổng đài ảo, những ưu điểm so với tổng đài truyền thống

Lời chào tự động IVR, Định tuyến cuộc gọi theo thời gian, Đổ chuông theo nhóm, Tính cước cuộc gọi ...

Đánh giá nhu cầu sử dụng tổng đài ảo và lên kế hoạch thiết lập cấu hình và chọn các tính năng phù hợp

Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ trong tổng đài ảo để giúp bạn hiểu rõ hơn và dễ dàng sử dụng tổng đài ảo

Smart dialer là hệ thống quay số thông minh giúp bạn tăng hiệu suất liên hệ với khách hàng, giảm chi phí nhân công