loader

Giới thiệu về Voice OTP

Voice OTP là gì?

Voice OTP là dịch vụ gọi thoại để cung cấp mã OTP (OTP là viết tắt của từ One Time Password – mật khẩu sử dụng một lần). Theo đó, hệ thống sẽ thiết lập để tự động gọi đến số điện thoại người dùng đã đăng ký để cung cấp mã OTP theo file ghi âm sẵn đã được cá nhân hóa kịch bản thoại.

OTP là từ viết tắt của One Time Password, có nhĩa là mật khẩu chỉ sử dụng một lần. Nó là một dãy gồm các ký tự hoặc chữ số được ngân hàng tạo ra gửi đến số điện thoại của bạn

 Voice OTP được sử dụng tương tự như SMS OTP. Người dùng nhận được mã OTP cho các hoạt động có tính cần xác minh hoặc bảo mật cao như giao dịch tiền tệ, đăng nhập tài khoản cá nhân, …, Voice OTP hay SMS OTP được sử dụng như lớp bảo mật thứ 2 để đăng nhập vào 1 ứng dụng/web nào đó.

Uư điểm của Voice OTP so với SMS OTP

  • Chi phí cho Voice OTP chỉ bằng 50% so với Sms OTP
  • Có thể tuỳ chọn tự động đọc lại mã OTP nhiều lần
  • Đọc được chuỗi ký tự hoặc số
  • Chỉ phát sinh chi phí khi cuộc gọi thành công
  • Voice OTP có khả năng bảo mật cao hơn so với SMS OTP
  • Khách hàng nhận được cuộc gọi mã OTP ngay tức thì, tốc độ nhanh

Dịch vụ Voice OTP của Zanicall

 Zanicall cung cấp dịch vụ Voice OTP với cơ chế bảo mật cao nhất. Hệ thống có thể xử lý 1 lượng lớn yêu cầu request khởi tạo OTP và đảm bảo chất lượng thoại tốt nhất

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *