loader

Smart Dialer là gì mà giúp tăng hiệu suất ?

Smart dialer là cách thức hệ thống quay số hàng loạt các cuộc gọi ra ngoài từ danh sách các số điện thoại đã được tạo sẵn trên hệ thống bằng cách nhập từ file excel

Cơ chế hoạt động

Smart Dialer dựa trên số lượng agent đang rảnh trong một thời điểm và một tham số ước lượng để quyết định gọi cùng lúc bao nhiêu cuộc gọi đồng thời.

Smart Dialer sẽ bắt đầu quay số nhiều số ngay cả trước khi agent kết thúc cuộc gọi hiện tại. Mục tiêu là gọi đúng số lượng khách hàng tiềm năng vào đúng thời điểm để đảm bảo Agent hoạt động và đàm thoại ở mức tối đa công suất, hiệu quả công việc sẽ tăng lên cấp số nhân so với gọi thông thường.

Trình quay số sử dụng các thuật toán và kỹ thuật để  nhận diện được các tính huống hộp thư thoại để loại bỏ, tính toán được các cuộc gọi không thể kết nối được với agent trong một khoảng thời gian xác định. Từ đó kích hoạt cơ chế điều tiết cuộc gọi thông minh ở lượt quay số kế tiếp nhằm hạn chế rủi ro khi gặp phải hàng loạt số điện thoại không thể tiếp cận. 

Uư điểm

Hệ thống giúp giảm thời gian chờ đợi của Agent quay số, thời gian chờ bắt máy (rinning) và kết nối với khách hàng trực tiếp sẵn sàng nói chuyện.

Smart Dialer mang lại hiệu suất tốt hơn so với trình quay số thủ công ở hai điểm:

  • Tăng đáng kể số lượng kết nối trực tiếp và thời gian trong cuộc gọi
  • Giảm thời gian nhàn rỗi của Agent bằng cách quay số tiếp theo ngay cả Agent vẫn đang trong cuộc gọi hiện tại và lọc ra các cuộc gọi không kết nối.

Hạn chế

Nếu Data khách hàng không đủ tốt hoặc do cấu hình số lượng quay số nhiều hơn so với Agent đang rảnh trên hệ thống thì đôi khi có các cuộc gọi đã kết nối được với khách hàng nhưng bị rớt. Tuy nhiên, với những tính năng luôn được cập nhật trên Smart Dialer thì trường hợp này đang được cải thiện đáng kể.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *