loader

Những thuật ngữ trong tổng đài ảo

Tổng đài ảo đang là xu hướng mà nhiều doanh nghiệp muốn triển khai. Chúng ta hãy cùng tìm hiểu các thuật ngữ trong tổng đài ảo để giúp bạn hiểu rõ hơn

1. Tổng đài ảo là gì?

Tổng đài ảo hay còn có tên khác là  hosted pbx, virtual pbx hoặc cloud pbx là tổng đài điện thoại được xây dựng và hoạt động trên nền tảng công nghệ điện toán đám mây (Cloud Computing) kết hợp với công nghệ VoIP hiện đại.

VoIP  công nghệ điện thoại được truyền thông qua Internet thay vì phải kéo đường dây bưu điện như truyền thống.

Tổng đài ảo

2. Extension là gì?

Extension được dịch ra nghĩa là số máy lẻ hay còn gọi là số máy nhánh. Mỗi nhân viên trong công ty sẽ được cấp 1 số máy nhánh riêng biệt, ví dụ như 100, 102, 103

3. Inbound

 Inbound có nghĩa là cuộc gọi từ bên ngoài gọi vào đầu số của bạn, sau đó tổng đài sẽ kết nối cuộc gọi đến Lời chào tự động IVR hay đổ vào số máy nhánh để tiếp nhận cuộc gọi

Các tính năng định tuyến cuộc gọi Inbound gồm: 

  • Đổ chuông theo nhóm
  • Định tuyến theo thời gian
  • Lời chào tự động
  • Chặn blackist
  • Voicemail

4. Outbound là gì?

Outbound là chiều cuộc gọi từ số máy nhánh trong tổng đài bạn kết nối ra bên ngoài. Ví dụ như nhân viên quay số để gọi ra cho khách hàng là chiều Outbound

Các tính năng cho Outbound gồm:

  • Phân quyền gọi ra
  • Hạn mức cước gọi
  • Định tuyến lựa chọn đầu số gọi ra để tiết kiệm cước phí

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *